KvdN Haarlem

De kerk van de Nazarener Haarlem, een gemeenschap die een nieuwe website nodig had. De website was gebouwd in 2011, deze vervulde de functie goed en dat was het uitgangspunt van de opdracht. De kerk wou graag een bepaalde continuïteit behouden in de overgang naar een nieuwe website. De belangenrijkste twee elementen waren en zijn het informeren van de leden en het bijhouden van de wekelijkse diensten.

Projectdoelen

  • Volledig nieuwe website
  • Mobiel toegangkelijkheid
  • Volledige Implementatie
  • Advies opbouw website

Kvdnhaarlem Home pagina hoe het was
De situatie zoals wij de website aantroffen (Desktop)
De Mobiele versie van de website zag er zo uit

De Mobile website was niet responsieve en was daarom ook zeer moeilijk te bedienen. Een van de opdrachten was om dit te veranderen.

De situatie zoals deze nu is (Desktop)

De website is nu volledig responsive en is makkelijk te bedienen.

Vanuit de vraag naar een nieuwe huisstijl is ook een nieuwe website ontwikkeld | Bekijk hoe de website van de kerk van de Nazarener Haarlem er nu uitziet!